Prosjektplanlegging

Dette er fasen hvor alle aktivitetene i Prosjektet blir planlagt

Aktiviteter;

 • Gjennomgang av Prosjektforutsetninger
 • Planlegging av Prosjektgjennomføringen
  • Viktige milepæler
  • Kritisk linje i Prosjektet
  • Konsekvensanalyser
 • Organisering
 • Ressursallokering
 • Utarbeide Stillingsbeskrivelser
  • Ansvars/myndighetsmatrise
  • Fullmaktsmatrise
 • Etablere Prosjektmandat
 • Avtale Møtestruktur
 • Etablere Rapporterings-struktur og tidspunkter